Hoeveel kans van slagen heeft relatietherapie?

De kans op succes in relatietherapie varieert afhankelijk van factoren als de ernst van de problemen, jullie motivatie en betrokkenheid, de therapeutische aanpak en jullie inzet tijdens en buiten de therapie. Hoewel er geen garantie is op succes, is relatietherapie in veel gevallen zeer effectief gebleken. We noemen hieronder enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de kans van slagen van relatietherapie.

Bereidheid en motivatie
Het is belangrijk dat jullie beiden gemotiveerd zijn om aan jullie relatie te werken en beiden openstaan voor verandering. Een positieve en actieve betrokkenheid bij relatietherapie vergroot de kans op succes.

Ernst van de problemen
Relatietherapie kan effectief zijn bij uiteenlopende problemen, van kleine communicatieproblemen tot ernstige vertrouwensbreuken. Echter, in gevallen waarin de relatie al zeer beschadigd is of een van jullie niet bereid is om aan de relatie te werken, is de kans op succes veel kleiner.

Therapeutische aanpak
In relatietherapie kunnen verschillende therapeutische benaderingen worden toegepast. Elke benadering kan verschillende resultaten opleveren. Het is belangrijk om een goede relatietherapeut te vinden die past bij jullie behoeften en doelen. Liefst een relatietherapeut die ervaring heeft met het behandelen van vergelijkbare problemen als die van jullie.

Inzet buiten de therapie
Relatietherapie is niet beperkt tot de sessies in de therapeutische setting. Het succes hangt ook af van jullie inzet om de geleerde vaardigheden toe te passen en actief te werken aan jullie relatie buiten de sessies om.

Onderliggende individuele problemen
Soms kunnen individuele problemen, zoals onopgeloste trauma’s, psychische aandoeningen of verslavingen van invloed zijn op je relatie. Het kan nodig zijn om ook individuele therapie te volgen om deze problemen aan te pakken en het succes van relatietherapie te vergroten.

Het is raadzaam om realistische verwachtingen te hebben en openlijk te communiceren met de relatietherapeut over jullie doelen en wat je hoopt te bereiken in relatietherapie. Je kunt dan samen met de relatietherapeut werken aan het vergroten van de kans op succes.